Omgaan met stress bij hart- en vaataandoeningen

Veel hart- en vaatpatiƫnten, en hun partners, hebben ruime tijd na de diagnose of behandeling nog last van stress, angst of onzekerheid.

Training op maat voor patiënten

Veel hart- en vaatpatiënten, en hun partners, hebben ruime tijd na de diagnose of behandeling nog last van stress, angst of onzekerheid. De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie beveelt behandeling aan van psychische symptomen die langere tijd na het incident optreden. De Hart&Vaatgroep heeft daarom een op maat gemaakte training stressmanagement ontwikkeld. Zorgverleners kunnen hun patiënt én naasten eenvoudig doorverwijzen naar een training.

Stressmanagementtraining

De nadruk van de training stressmanagement ligt op het omgaan met de aandoening in het dagelijks leven.
Een belangrijk onderdeel van de training is mindfulness. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness een positief effect heeft op depressie, angst, stress en hypertensie bij cardiovasculaire patiënten. Een ander onderdeel van de training is psycho-educatie: gericht op het verwerken van en het aanpassen aan de diagnose en de bijkomende stressklachten. Tevens is het gericht op het vergroten van de draagkracht. Deze training biedt De Hart&Vaatgroep zowel als e-learning als groepstraining aan.

E-learning

De e-learning bestaat uit zeven lesmodules, waarmee mensen thuis in eigen tempo aan de slag kunnen. De teksten uit de modules kunnen de deelnemers vanaf het scherm luisteren of uitprinten, er zijn audio-oefeningen om te leren ontspannen en ter illustratie is videomateriaal beschikbaar. De gratis e-learning is te vinden via www.hartenvaatgroep.nl/stress.

Groepstraining

De groepstraining bestaat uit het uitwisselen van ervaringen aan de hand van een huiswerkopdracht, het trainen van mindfulness en psycho-educatie. De training wordt begeleid door coaches en trainers die zelf ervaringsdeskundige zijn. Uit evaluatie onder de deelnemers blijkt dat de training praktische handvatten biedt, wat door de uitwisseling van ervaringen en het lotgenotencontact versterkt wordt. De groepstrainingen worden regelmatig op verschillende plaatsen in het land gegeven en aangekondigd in de agenda op www.hartenvaatgroep.nl. De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten.


 

Ga terug