Informatie over fysiotherapie, verzekeren en vergoedingen.

Informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen over fysiotherapie, verzekeren en vergoedingen.

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed uit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben daarom een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Vraagt u zich af of een aanvullende verzekering ook voor u zinvol is?
Dit is afhankelijk van een aantal zaken:

  • Heeft u een aandoening die voorkomt op de lijst ‘chronische aandoeningen’?: in dat geval heeft u recht op een zogenaamde chronische machtiging. In dat geval wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering na de eerste 20 behandelingen. Voor deze eerste 20 behandelingen kunt u zich aanvullend verzekeren.
  • Bent u jonger dan 18; dan worden de eerste 9 behandelingen en indien nodig de volgende 9 behandelingen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

In alle andere gevallen wordt fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar vanuit een aanvullend pakket.
Er is veel verschil tussen de verschillende aanvullende verzekeringen. Op deze website vindt u de verschillende vergoedingen van aanvullende verzekeringen

Zelf betalen of een aanvullende verzekering?
Denkt u fysiotherapie nodig te hebben? Of u een aanvullende verzekering nodig heeft hangt af van uw zorgbehoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. Sport en beweegt u intensief dan is er een verhoogde kans dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Ook als u vaker last heeft van uw spieren en gewrichten zult u mogelijk een beroep moeten doen op de fysiotherapeut. Heeft u geen klachten, leeft u gezond en beweegt u niet intensief dan is de kans dat u fysiotherapie nodig heeft een stuk kleiner. Toch kan het altijd gebeuren dat u onverwacht door een fysiotherapeut behandeld moet worden, bijvoorbeeld na een ongelukje tijdens het klussen in huis. Zonder aanvullende verzekering betaalt u de kosten voor fysiotherapie zelf.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2023 €385. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal €500. Als u hiervoor kiest gaat de nominale premie van de basisverzekering omlaag. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.