fysiotherapie

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut is de specialist in beweging!

De fysiotherapeutische behandeling zal erop gericht zijn om de functie van uw lichaam te optimaliseren. Dit betekent uiteraard dat de behandeling zal bestaan uit een op uw persoonlijke situatie passend pakket. U kunt hierbij denken aan oefeningen om de beweeglijkheid te bevorderen of om de kracht te stimuleren, aanleren van ontspannende technieken, adviezen voor de thuissituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere oefentherapie, eventueel ondersteund door massage. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Dit om verergering of herhaling van klachten te voorkomen. Het effect van de behandeling hangt ook voor een groot deel van uw eigen inzet af

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn geregistreerd in dit kwaliteitsregister

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, als gevolg van een ongeluk, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Voor het maken van een afspraak voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing van de (huis)arts nodig.