oedeemfysiotherapie

Binnen de fysiotherapie bestaat een specialisatie voor de behandeling van lymfoedeem; oedeemfysiotherapie.
Het doel van oedeemfysiotherapie is het verminderen van oedeem door middel van manuele lymfdrainage, oefentherapie, compressietherapie, medical taping en ademhalingsoefeningen.
Lymfoedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam ten gevolge van een onvoldoende functionerend of defect lymfesysteem. Dit kan aangeboren zijn of ontstaan ten gevolge van een operatie, bestraling en/of ziekte.
Oedeem uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.
De methode “Vodder”
De manuele lymfedrainage volgens de methode “Vodder” heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. Daar deze methode het hele lichaam behandelt, een holistische benadering, zijn er ook veel meer indicaties voor de toepassing dan alleen oedeem. U kunt hierbij denken aan stress, slapeloosheid, hoofdpijn en constipatie.
De oedeemfysiotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL).

Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemfysiotherapie. Na de eerste 20 behandelingen wordt het uit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van Uw aanvullende verzekering worden die eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. U heeft wel een verwijzing nodig van een arts of specialist.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt U contact met ons opnemen.