oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die erop gericht is mensen met of na kanker die bewegingsproblemen ervaren te behandelen en te coachen.

Een oncologiefysiotherapeut heeft kennis van de ziekte zelf, de chirurgische behandelingen, de radiotherapie, de chemotherapie en/of eventuele verdere behandelingen. Ook de gevolgen van deze behandelingen en de bijwerkingen zijn bekend.

Bij het intakegesprek worden de klachten besproken en worden, samen met de patiënt, de behandeldoelen opgesteld. Aan de hand hiervan wordt er een behandelplan gemaakt. Dit kan bestaan uit een reeks behandelingen, maar ook uit een aantal coachende afspraken of een eenmalig consult.

De klachten die behandeld worden door een oncologiefysiotherapeut zijn bijvoorbeeld conditieverlies, vermoeidheid, pijn, spierzwakte, stijfheid en verklevingen van het litteken.

De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat vooral bewegen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven, de pijn, vermoeidheid en het herstel van de belastbaarheid.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie.

Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden ocologiefysiotherapie. Na de eerste 20 behandelingen wordt het uit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van Uw aanvullende verzekering worden die eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. U heeft wel een verwijzing nodig van een arts of specialist.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt U contact met ons opnemen.